Chính sách bảo mật thông tin tại Matech.vn

Chính sách bảo mật thông tin được thuân thủ theo đúng quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân và Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ về thương mại điện tử ban hành ngày 16/05/2013.

Khách hàng đăng ký thông tin hồ sơ cá nhân tại website của Matech.vn là đồng ý với các điều khoản và điều kiện thành viên của Matech. Cụ thể như sau:

1) Mục đích: quy định rõ thỏa thuận người sử dụng website khi đăng ký mua hàng hoặc thành viên của website này. Thành viên đăng ký tài khoản trong Matech.vn là người đã đăng ký tài khoản sử dụng theo các bước quy định của Matech và được Công Ty chấp nhận sự đăng ký đó.

2) Phạm vi sử dụng thông tin: bao gồm họ và tên, số điện thoại, email, địa chỉ giao dịch, mã số thuế. Thông tin này chỉ dùng cho việc cung cấp các thông tin bán hàng, chương trình khuyến mại, dịch vụ kỹ thuật của công ty đối với khách hàng.

3) Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

4) Thành viên sau khi đăng ký phải có trách nhiệm tự quản lý tài khoản, mật khẩu và thông tin cá nhân của mình.

5) Trong trường hợp công ty chúng tôi xác nhận được thành viên vi phạm những điều dưới đây, chúng tôi có thể ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách sử dụng tài khoản của thành viên đó và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra. Trong trường hợp thành viên gây tổn hại đến lợi ích của công ty chúng tôi hoặc người thứ ba do vi phạm những điều nêu dưới đây thì thành viên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó.

  • Đăng ký thông tin không đúng sự thật khi đăng ký thành viên.
  • Có các hành vi vi phạm pháp luật, quy định này.
  • Sử dụng tài khoản và mật khẩu vào mục đích bất chính, hoặc cho người thứ ba sử dụng.
  • Gây tổn hại đến công ty chúng tôi.
  • Những hành vi mà công ty chúng tôi cho rằng không phù hợp

6) Cơ chế gửi khiếu nại dành cho các khách hàng. Khách hàng có quyền gửi khiếu nại web bán hàng và khuyến mại MaTech. Khi tiếp nhận những phản hồi này, web bán hàng và khuyến mại MaTech sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ web bán hàng và khuyến mại MaTech sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

7) Công ty có thể thay đổi thỏa thuận/chính sách. Khi có thay đổi chúng tôi sẽ đăng tải lên MaTech.vn  và sau khi đăng lên coi như thỏa thuận đó có hiệu lực. Trong trường hợp có thay đổi hoặc cập nhật thông tín/chính sách nếu thành viên sử dụng dich vụ thì chúng tôi coi thành viên đã chấp nhận tất cả các thỏa thuận đó.

8) Thông tin khách hàng được lưu trữ trên server riêng của công ty và Công ty được phân quyền/ủy quyền để quản lý và bảo mật thông tin của khách hàng.

9) Tất cả Thông tin khách hàng được thu thập bảo quản lưu trữ tại MaTech.

10) Thông tin mua hàng, thông tin cá nhân/tổ chức tại web bán hàng và khuyến mại MaTech được bảo mật và không được công bố cho bên thứ 3. MaTech cam kết bảo mật thông tin khách hàng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

11) MaTech cam kết bảo vệ các thông tin riêng tưcủa khách hàng thông qua hệ thống bảo mật của website, không sử dụng nó vì mục đích thương mại hay bất cứ mục đích nào khác. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh bảo mật thông tin để chống mất mát, nhầm lẫn hoặc thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

12) MaTech cam kết chỉ sử dụng thông tin để nhằm tạo môi trường mua sắm an toàn, tiện lợi, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, những thông tin cũng chỉ được chúng tôi dùng trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tới tranh chấp phát sinh trong việc mua bán, thanh toán qua website, và ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

13) MaTech cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân với bất cứ ai, bất cứ hình thức nào. Thông tin của quý khách gửi cho chúng tôi chỉ do nhân viên MaTech quản lý và sử dụng cho mục đích liên hệ hoặc gửi email để cung cấp thông tin cho quý khách.

Chúng tôi sẽ gửi các thông tin cá nhân về quý khách cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:

  • Chúng tôi được quý khách đồng ý cho tiết lộ thông tin đó.
  • Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của quý khách để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan tới việc liên lạc với quý khách.
  • Chúng tôi tuân theo các trát lệnh, lệnh tòa án hoặc thủ tục pháp lý.
  • Chúng tôi thấy rằng các hành động của quý khách trên các trang web của chúng tôi là vi phạm các quy định hướng dẫn sử dụng của chúng tôi đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định.